Tính đến Th2/2016 Bắc Ninh có 7.420 doanh nghiệp

Doanh nghiệp - Doanh nhân
Từ ngày 21/01/2016 đến 20/02/2016, toàn tỉnh có 54 doanh nghiệp; 16 chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 402,322 tỷ đồng.
Tính đến Th2/2016 Bắc Ninh có 7.420 doanh nghiệp
Tính đến Th2/2016 Bắc Ninh có 7.420 doanh nghiệp

Tính từ đầu năm 2016 đến nay, toàn tỉnh có 137 doanh nghiệp; 34 chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 1.014 tỷ đồng.


Lũy kế đến ngày 20/02/2016, trên địa bàn tỉnh có 7.420 doanh nghiệp đang hoạt động, 1.195 chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh với tổng số vốn là 97.691,323 tỷ đồng.
Theo : Bacninh.gov.vn

Trả lời