chủ tịch tỉnh Bắc Ninh 2016 - 2021

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực khác, Văn bản pháp quy

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê chuẩn nhân sự UBND 3 tỉnh hái Nguyên, Bắc Ninh và Bến Tre…

Cụ thể, Tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: ông Nguyễn Tiến Nhường, ông Nguyễn Hữu Thành, ông Nguyễn Văn Phong.

chủ tịch tỉnh Bắc Ninh 2016 - 2021
Thủ Tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc…

Đối với tỉnh Bến Tre, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Cao Văn Trọng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Trương Duy Hải, ông Nguyễn Hữu Lập, ông Nguyễn Hữu Phước.

Với tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Vũ Hồng Bắc, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011-2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với: Ông Nhữ Văn Tâm, ông Đoàn Văn Tuấn, ông Trịnh Việt Hùng.

 

Theo VNeconomy

Trả lời