San xuat cong nghiep tinh bac ninh

Kim ngạch xuất khẩu tỉnh Bắc Ninh 6 tháng đầu năm 2016

Kinh tế thị trường
Thống kê 6 tháng đầu năm 2016, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các đơn vị hạch toán độc lập trong tỉnh Bắc Ninh ước đạt 11.683,6 triệu USD, tăng 13,6% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng điện tử chiếm tỷ trọng tới 90,2% tăng 12,3%; nhóm sản phẩm chất dẻo tăng gấp 3,5 lần.

Về thị trường xuất khẩu, do thay đổi về cơ cấu sản phẩm để phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng các nước có nền kinh tế phát triển nên cơ cấu tiêu thụ có sự thay đổi khá rõ nét: Thị trường Châu Á có tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu giảm từ 35,6% xuống còn 27,8%; thị trường châu Âu tỷ trọng từ 25,1% tăng lên 32,7%; châu Mỹ từ 19,9% lên 22,5% … (chủ yếu là tăng ở dòng điện thoại thông minh).

San xuat cong nghiep tinh bac ninh
Xưởng sản xuất của Công ty Tabuchi KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn. (baobacninh)

Về tình hình sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Ninh 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh Bắc Ninh (theo giá so sánh 2010) ước đạt gần 336.737 tỷ đồng, tăng 14,8% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực FDI chiếm 91,4% tổng giá trị sản xuất, ước tăng 16,5%; khu vực trong nước, tuy sản xuất khối doanh nghiệp Nhà nước tăng khá cao 21% nhưng do sản xuất của khối doanh nghiệp dân doanh giảm 2,7% nên giá trị sản xuất của khu vực này giảm 0,4.

Một số sản phẩm công nghiệp sản lượng tăng mạnh so cùng kỳ năm trước như: Điện thoại thông minh tăng 40,9%; thức ăn gia súc tăng 7,6% và kính các loại tăng 8,9%… Tuy nhiên, cũng có không ít sản phẩm khó cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường nên lượng sản xuất giảm là: Bia các loại, giấy và bìa, ruột phích, điện thoại di động thông thường, máy in laze, máy hút bụi…

Theo Báo Bắc Ninh

Trả lời