Hình ảnh Quy hoạch đô thị lõi tỉnh Bắc Ninh năm 2030

Lĩnh vực khác

DoanhnhanBacNinh xin giới thiệu đến các bạn một số hình ảnh, biểu đồ Quy hoạch chung đô thị lõi Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050. Số liệu được chúng tôi lấy từ nguồn Sở xây dựng Bắc Ninh và các nguồn uy tín khác.

Trong phạm vị bài này chúng tôi chủ yếu giới thiệu dưới góc độ hình ảnh, biểu đồ của đề án Quy hoạch chung đô thị lõi Bắc Ninh năm 2030, mà không giới thiệu chi tiết về nội dung bởi nó khá dài và các bạn có thể tham khảo chi tiết tại Sở xây dựng nếu có nhu cầu tìm hiểu.

 

Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh có sự hài hòa và nằm trong chiến lược chung quy hoạch Vùng thủ đô
Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh có sự hài hòa và nằm trong chiến lược chung quy hoạch Vùng thủ đô.

 

Về tổng thể tỉnh Bắc Ninh được chia làm 2 trục đô thị chính theo 2 bờ sông đuống. Trong đó phần đô thị lõi Bắc Ninh sẽ bao gồm Tp.Bắc Ninh hiện tại, huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn
Về tổng thể tỉnh Bắc Ninh được chia làm 2 trục đô thị chính theo 2 bờ sông đuống. Trong đó phần đô thị lõi Bắc Ninh sẽ bao gồm Tp.Bắc Ninh hiện tại, huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn.

Theo Quy hoạch chung tỉnh Bắc Ninh với định hướng phát triển không gian đến năm 2030, sẽ hình thành 06 tiểu vùng, trong đó:

– Khu vực Bắc sông Đuống có 03 tiểu vùng là: Đô thị lõi Bắc Ninh (chủ yếu gồm thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, Tiên Du) với diện tích khoảng 25.940 ha, chức năng là trung tâm tổng hợp; huyện Yên Phong với diện tích 9.686,2 ha, chức năng là vùng Công nghiệp – Dịch vụ – Nông nghiệp và huyện Quế Võ với diện tích 13.464,8 ha, chức năng là vùng Công nghiệp – Dịch vụ – Nông nghiệp.

– Khu vực Nam sông Đuống có 03 tiểu vùng là: Huyện Thuận Thành với diện tích 11.791 ha, chức năng là vùng Công nghiệp – Dịch vụ – Nông nghiệp; huyện Gia Bình với diện tích 10.779,8 ha, chức năng là vùng Nông nghiệp – Công nghiệp – Dịch vụ và huyện Lương Tài với diện tích 10.566,6 ha, chức năng là vùng Nông nghiệp – Công nghiệp – Dịch vụ.

Theo quy hoạch chung tỉnh Bắc Ninh thì mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành vùng đô thị lớn, trong đó đô thị lõi Bắc Ninh chủ yếu được hình thành trên cơ sở thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du giữ vai trò là “đầu tầu và hạt nhân” thúc đẩy sự phát triển Kinh tế – xã hội của Tỉnh, đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, làm tiền đề xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

Quy hoạch đô thị lõi Bắc Ninh dựa trên cơ sở về 3 hàng lang thúc đẩu tăng trưởng. Đó là Hành lang đô thị, Hành lang sinh thái và Hành lang sáng tạo.
Quy hoạch đô thị lõi Bắc Ninh dựa trên cơ sở về 3 hàng lang thúc đẩu tăng trưởng. Đó là Hành lang đô thị, Hành lang sinh thái và Hành lang sáng tạo. Và tam giác tăng trưởng…

 

Trục đô thị lõi Bắc Ninh sẽ tạo thành một tam giác tăng trưởng. Trong đó trong tâm là Tp.Bắc Ninh hiện tại. Thị xã Từ Sơn hiện tại và Đô thị Nam Sơn, đô thị Lim
Trục đô thị lõi Bắc Ninh sẽ tạo thành một tam giác tăng trưởng. Trong đó trong tâm là Tp.Bắc Ninh hiện tại. Thị xã Từ Sơn hiện tại và Đô thị Nam Sơn, đô thị Lim.

 

Bản đồ phân bố các đô thị trung tâm và các khu vực quy hoạch làm khu đô thị, khu công nghiệp, nông nghiệp, hành lang xanh...
Bản đồ phân bố các đô thị trung tâm và các khu vực quy hoạch làm khu đô thị, khu công nghiệp, nông nghiệp, hành lang xanh…

 

Những trọng điểm của quy hoạch vùng lõi đô thị Bắc Ninh được thể hiện trên bản đồ
Những trọng điểm của quy hoạch vùng lõi đô thị Bắc Ninh được thể hiện trên bản đồ…

 

Phối cảnh quy hoạch khu đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050
Phối cảnh quy hoạch khu đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050

 

Phối cảnh một góc khu đô thị Từ Sơn trong vùng Đô thị lõi Bắc Ninh năm 2030
Phối cảnh một góc khu đô thị Từ Sơn trong vùng Đô thị lõi Bắc Ninh năm 2030

 

Đồ án quy hoạch khu đô thị lõi Bắc Ninh: khu vực đô thị Nam Sơn
Đồ án quy hoạch khu đô thị lõi Bắc Ninh: khu vực đô thị Nam Sơn.

Xây dựng khu đô thị mới Nam Sơn chủ yếu trên cơ sở một số xã của thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du và Quế Võ với chức năng là khu trung tâm tổng hợp mới của đô thị Bắc Ninh, để phát triển: Giáo dục đào tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ (Khu Đại học tập trung số 2); dịch vụ, tài chính, thương mại, văn phòng và du lịch; nhà ở trên cơ sở tổ chức không gian kiến trúc – quy hoạch gắn với cây xanh mặt nước, trong đó có  hồ nước lớn phía sông Đuống; kết hợp tổ chức không gian du lịch núi Nam Sơn nhằm kết nối trực tiếp với vành đai xanh sông Đuống.

 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu vực lõi đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu vực lõi đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050

 

Bản đồ quy hoạch hệ thống phân khu đô thị khu vực lõi đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050
Bản đồ quy hoạch hệ thống phân khu đô thị khu vực lõi đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050

 

Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông đô thị khu vực lõi đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050
Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông đô thị khu vực lõi đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050

 

Bản đồ quy hoạch kết nỗi hệ thống các điểm du lịch của tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050
Bản đồ quy hoạch kết nỗi hệ thống các điểm du lịch của tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Phát triển vành đai xanh “du lịch, văn hóa và sinh thái” sông Đuống, bao gồm khu vực ven sông Đuống, khoảng cách mỗi bên tính từ tim bờ đê (500÷1000) m; trong đó lấy sông Đuống làm trung tâm; cụm di tích Thuận Thành, Phật Tích và cụm di tích Gia Bình làm hạt nhân với chức năng là vành đai xanh, cân bằng sinh thái, điều hòa sự phát triển của Thành phố Bắc Ninh tương lai; vùng cảnh quan, hành lang trung chuyển, kết nối hai khu vực: Bắc sông Đuống và Nam sông Đuống; “xương sống” của bộ khung bảo vệ thiên nhiên của vùng đô thị Bắc Ninh; vùng bảo tồn các di tích văn hóa, lịch sử, làng cổ, làng nghề truyền thống; vùng du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng của Thành phố Bắc Ninh tương lai, có ý nghĩa quốc gia trên cơ sở xây dựng vành đai xanh du lịch văn hoá, sinh thái theo hướng hiện đại, dân tộc nhằm bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, bản sắc văn hoá địa phương và tạo điều kiện tham gia của dân cư cộng đồng.

 

Doanh nhân – Ths.Trịnh Nguyễn

CT. CLB Doanh Nhân Bắc Ninh tại Hà Nội.

Trả lời