Vsip bắc ninh

Gần 7/10 doanh nghiệp tại Bắc Ninh là FDI

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Theo thống kê của ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh, lũy đến hết năm 2017 tổng số doanh nghiệp đanh hoạt động tại Bắc Ninh là 1.204 doanh nghiệp. Trong đó doanh nghiệp trong nước là 415, trong khi doanh nghiệp FDI là 789. Như vậy tính trung bình cứ 10 công ty thì có tới 6,5 là doanh nghiệp FDI.

Xét về vốn đầu tư, lũy kế đến hết 2017 đạt 16.619,52 triệu USD. Trong đó nhóm doanh nghiệp trong nước là 38.543,09 tỷ đồng tương đương 1.854,95 triệu USD – chiếm 5% tổng vốn. Trong khi tổng vốn đăng ký của nhóm doanh nghiệp FDI là 14.764,57 triệu USD – chiếm tới 95% tổng vốn.

Tính riêng năm 2017, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 135 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 454,67 triệu USD (101 dự án FDI, vốn 327,06 triệu USD; 34 dự án trong nước, vốn 2.759,18 tỷ đồng tương đương 127,61 triệu USD); Cấp 408 Giấy Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (341 lượt dự án FDI, 67 lượt dự án trong nước). Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh trong năm 2017 là 3.422,75 triệu USD (FDI là 3.255,31 triệu USD; trong nước là 3.630,90 tỷ đồng tương đương 167,44 triệu USD) đạt 456% so với kế hoạch 2017 (3.422,75/750). Năm 2017 tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI.

Theo Sở Thống kê tỉnh, giá trị sản xuất công nghiệp của Bắc Ninh đạt 1 nghìn tỷ đồng (khoảng 44 tỷ USD) và kim ngạch xuất khẩu đạt 29,85 tỷ USD, chiếm 14,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tính về quy mô kinh tế, tỉnh Bắc Ninh đứng vị trí thứ 4 trong 63 tỉnh thành. Một con số rất ấn tưởng nếu biết rẳng Bắc Ninh là tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam.

Năm 2018, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng đạt từ 10,5% đến 11,5%; giá trị sản xuất công nghiệp hơn 1 triệu tỷ đồng. Khép lại năm 2017 với những thành công vượt bậc, năm 2018 các Khu công nghiệp Bắc Ninh phấn đấu thu hút 70-80 dự án thứ cấp đầu tư vào các KCN với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh đạt khoảng 750 triệu USD. Các doanh nghiệp thứ cấp trong các KCN tạo ra: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 700.000 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu đạt khoảng 28,5 tỷ USD; Giá trị nhập khẩu đạt khoảng 20 tỷ USD; Thu ngân sách thông qua các khoản thuế đạt khoảng 9.000 tỷ đồng. Tạo việc làm mới cho khoảng 20.000 lao động./.

 

TH