Vốn đầu tư FDI tỉnh bắc nình năm 2017

Bắc Ninh đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn FDI năm 2017

Kinh tế thị trường

Tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh thu hút 3,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2017, đứng thứ hai trong số các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo Sở Thống kê tỉnh, giá trị sản xuất công nghiệp của Bắc Ninh đạt 1 nghìn tỷ đồng (khoảng 44 tỷ USD) và kim ngạch xuất khẩu đạt 29,85 tỷ USD, chiếm 14,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Tỉnh đã thu ngân sách nhà nước 21,6 nghìn tỷ đồng (948,2 triệu USD). Trong khi đó, GDP nội địa của GRDP địa phương chiếm 3,25% GDP của cả nước, với tốc độ tăng trưởng GRDP là 19,12%.

Đáng chú ý là Tập đoàn Samsung tiếp tục đổ thêm 2,5 tỷ USSD vào tỉnh, cho thấy những nỗ lực của tỉnh để cải thiện môi trường đầu tư.

Bắc Ninh hiện có hơn 1.000 dự án FDI từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm nhiều dự án công nghệ cao và thân thiện với môi trường với giá trị lớn do Samsung, Canon và Foxconn đầu tư.

Dòng đầu tư đã được đổ vào 14 ngành, chủ yếu là trong công nghiệp chế biến và sản xuất. Các dự án FDI góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Để nâng cao tính cạnh tranh trong thu hút FDI, chính quyền địa phương đã quan tâm đến việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ pháp lý cho các nhà đầu tư, phát triển hạ tầng khu công nghiệp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc thúc đẩy các hoạt động giáo dục – đào tạo.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bắc Ninh sẽ tập trung thu hút các dự án FDI có chất lượng và có giá trị gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển cơ sở hạ tầng.

Ưu tiên các dự án liên doanh giữa các doanh nghiệp trong nước với đối tác nước ngoài, đặc biệt là các đối tác chiến lược của Việt Nam như Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản, do đó tạo điều kiện cho các công ty trong nước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

 

(Nguồn: mpi.gov.vn)